Záverečná konferencia
Vstúpiť bez registrácie
Odborné i aktuálne informácie k téme sociálnej ekonomiky na Slovensku sú k dispozícii na www.socialnaekonomika.sk